17th Fundraising Diner - 17 October 2020

28 Sep 2020

Yes! Even in these cornotimes a fundraising diner! but in an adapted formula : Take away fundraiser !

Inderdaad, corona maakt het samen zijn in een grotere groep onmogelijk. En zeker in het stemmige kader van Geertruihof zou het niet mogelijk zijn om een succesvol benefiet diner te organiseren.   Maar we geven niet op : uw jaarlijkse steun en sympathie is van essentieel belang om ons project “De Verloren Tuinen van Rajnagar” te kunnen blijven financieren. En daarom hebben we een aparte formule bedacht : Take away – benefiet!U vindt hierover alle details in bijgevoegde folder. Jammer genoeg kan het niet samen, maar we hopen met dit diner ons project (mét Indische smaken!) bij u te brengen. Hoe werkt het? U bekijkt bijgevoegde folder, en laat dan per mail (info@intach.be) hoeveel menus u wil bestellen, en wanneer u die komt afhalen. En u betaalt op voorhand. Waarna u een bevestigingsmail krijgt.Eenvoudig, en nogmaals : uw steun is essentieel! - Alvast bedankt!

verlorentuinenvanrajnagartakeawaybenefietdiner17oktober2020uitnodiging